خدمات الکترونیکی

ثبت درخواست
شرح درخواست
 
آدرس
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
   
ایمیل
 
منطقه
ناحیه
محله
تصویر پیوست
 

      
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری داراب
سامانه 137 شرکت فراداده
17 بازدید این هفته
21 بازدید هفته گذشته
4045 بازدید تا کنون