خدمات الکترونیکی

ثبت درخواست
شرح درخواست
 
آدرس
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
   
ایمیل
 
منطقه
ناحیه
محله
تصویر پیوست
 

      
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری داراب
سامانه 137 شرکت فراداده
25 بازدید این هفته
29 بازدید هفته گذشته
12266 بازدید تا کنون