خدمات الکترونیکی

ثبت درخواست
شرح درخواست
 
آدرس
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
   
ایمیل
 
منطقه
ناحیه
محله
تصویر پیوست
 

      
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری داراب
سامانه 137 شرکت فراداده
384 بازدید این هفته
38 بازدید هفته گذشته
14039 بازدید تا کنون