ثبت درخواست

با مشاهده مشکلات شهری امکان ثبت پیام از درگاه مربوط به سامانه 137 فراهم شده و شهروندان مشکلات جاری در شهر را در سامانه ثبت می نمایند.

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری داراب
سامانه 137 شرکت فراداده
15 بازدید این هفته
29 بازدید هفته گذشته
12256 بازدید تا کنون